Checkin-Holic: Huế mộng mer - Vo Anh Hoang

  • we25
  • 18:12:23 12/06/2019
Cũng khá là lâu rồi mới quay lại cố đô Huế. Lần đầu nói chính xác là Qàng thăm đại nội thôi chứ chẳng đi đâu. Lắn này đi xung quanh tự nhiên thích ghê. Có lần Qàng nói Chiang Mai giống Hà Nội nhưng không, Chiang Mai rất giống Huế.


Cũng khá là lâu rồi mới quay lại cố đô Huế. Lần đầu nói chính xác là Qàng thăm đại nội thôi chứ chẳng đi đâu. Lắn này đi xung quanh tự nhiên thích ghê. Có lần Qàng nói Chiang Mai giống Hà Nội nhưng không, Chiang Mai rất giống Huế.

Cùng xem Huế đặc biệt như thế nào trong từng post của Qàng nhé!

Now fan for me...F A N

Follow everywhere I go
Top of the mountain or valley low
Give you everything you've been dreaming of
Just let me in ooh ooh

Trẫm miễn lễ.
Các khanh cứ quỳ đi.

tin cùng chuyên mục